Obezite nasıl saptanır
31 Ocak 2018

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.  DSÖ’ye göre uluslar arası obezite sınıflandırması Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1:  Yetişkinlerde BKİ’ne göre zayıflık, fazla kiloluluk ve obezitenin sınıflandırılması


SınıflandırmaBKİ (kg/m2)
 Temel kesişim noktalarıGeliştirilmiş kesişim noktaları
Zayıf (düşük ağırlıklı)
Aşırı düzeyde zayıflık
Orta düzeyde zayıflık16.00 - 16.9916.00 - 16.99
Hafif düzeyde zayıflık17.00 - 18.4917.00 - 18.49
Normal18.50 - 24.9918.50 - 22.99
23.00 - 24.99
Toplu, hafif şişman, fazla kilolu> 25.00> 25.00
Şişmanlık öncesi (Pre-obez)25.00 - 29.9925.00 - 27.49
27.50 - 29.99
  Şişman (Obez)> 30.00> 30.00
 Şişman I. Derece30.00 - 34-9930.00 - 32.49
32.50 - 34.99
 Şişman II. Derece35.00 - 39.9935.00 - 37.49
37.50 - 39.99
 Şişman III. Derece> 40.00> 40.00