T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Asarcık İlçe Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Asarcık İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yıllık Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 01/09/2021

 

 

SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

,

 

 

“BİRLİK’ te Sağlıklı Gelecek”

 

 

 

YILLIK EĞİTİMPLANI

KODU:EY.PL.01 YAYINTARİHİ:01.12.2015 REVİZYONTARİHİ:13.11.2017 REVİZYONNO:01 SAYFASAYISI:23

 

TARİH

EĞİTİ M KODU

AMAÇ VE HEDEFLER

 

EĞİTİM YÖNTEMİ

 

EĞİTİM KONUSU

 

 

SÜRE

 

EĞİTİM AŞAMALARI

EĞİTİM YERİ

 

EĞİTİM MATERYALLERİ

 

EĞİTİMİ VEREN

 

EĞİTİM ALACAK BİRİM

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

 

9 OCAK 2018

 

 

1

 

 

Amaç:Efeksiyon riskini azaltmak Hedef:El Hijyenine Uyum Oranını en yüksek düzeyde tutmak

 

 

Görsel Anlatım

 

El Hijyeni(El hijyeninin önemi, El hijyeni endikasyonları,El hijyeni sağlama yöntemleri, Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları,El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler, alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri)

 

 

 

180 GÜN

 

TEMEL EĞİTİM

 

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

 

Gül ERTURAL

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

Gözlem

 

11 MART 2018

 

2

Amaç:H.Memnuniyetini artırmak Hedef:H.Memnuniyet Oranını en Üst Düzeyde Tutmak

 

Görsel Anlatım

 

Hasta Memnuniyeti,Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Etik ve Hasta hakları

 

180 GÜN

 

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

Tüm Personel

 

Gözlem

 

9 MART 2018

 

 

3

 

Amaç:İletişim Eksikliklerini Gidermek

Hedef:Hasta-Çalışan İletişim Düzeyini Artırmak

 

Görsel Anlatım

Kişilerarası İletişim , Çalışanlararası İletişim , Hasta ve Yakınları İle İletişim,

 

180 GÜN

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

 

Tüm Personel

 

 

Gözlem

 

9 MART 2018

 

 

4

 

Amaç:Radyasyon Güvenliğini Sağlamak Hedef:Radyasyondam maximum korunmak

 

Görsel Anlatım

 

Radyasyon Güvenliği

 

180 GÜN

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

 

Tüm Personel

 

Gözlem

 

9 MART 2018

 

 

5

 

Amaç:Laboratuvar Güvenliğini Sağlamak Hedef:Lab.güvenliği adına hasta ve çalışanı maxsimum koruma

 

Görsel Anlatım

 

Laboratuvar Güvenliği

 

180 GÜN

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

 

Tüm Personel

 

 

Gözlem

 

17 OCAK2018

 

 

6

Amaç:Sağlık Personelinin Bilinç Düzeyini Artırmak

Hedef:Hasta Odaklılığını ve Güvenliğini Maxsimuma Çıkartmak

 

Görsel Anlatım

 

İleri Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon) Eğitimi

 

180 GÜN

İLERİ DÜZEY EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Dr. Fatih TAŞDEMİR

Tüm Sağlık Personel

 

 

Uygulama Yaptırma

 

17 OCAK 2018

 

 

7

 

Amaç:Kaliteli hizmet sunumu Hedef:Tüm Personelin İlk Yardım Bilgisini artırmak.

 

Görsel Anlatım

 

Temel Yaşam Desteği

 

180 GÜN

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Dr. Fatih TAŞDEMİR

 

 

Tüm Personel

 

 

Uygulama Yaptırma

 

9 MART 2018

 

 

8

 

 

Amaç:Hasta Güvenliğini sağlamak

Hedef:Olası Riskleri en aza indirmek

 

Görsel Anlatım

 

Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta kimliğinin Doğrulanması

 

180 GÜN

TEMEL EĞİTİM

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

 

Tüm Personel

 

 

Gözlem

 

23 MART 2018

 

 

9

 

Amaç:Hasta Güvenliğini sağlamak

Hedef:İlaçkaynaklı riskleri ortadan kaldırmak

 

Görsel Anlatım

 

Akılcı İlaç Kullanımı, Advers Etki ve Bildirimi(İlaçlarda ve

Tıbbi Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi),Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Kullanımı

 

 

180 GÜN

 

TEMEL EĞİTİM

 

 

Eğitim Salonu

Bilgisayar

Projeksiyon

Power point sunusu

 

Gül ERTURAL

 

 

Tüm Personel

 

 

Gözlem